Обмен учебными материалами


Задоволення студентів підсумковою контрольною роботою (%) іЗадоволені контрольною роботою Відповідність очікуванням Е 69,8 75,5 К 54,2 78,6

Узагальнені результати аналізу показників результативності організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін і рівнів сформованості умінь самостійної роботи студентів наведені в таблиці 3.18.

Отримані результати свідчать про позитивний ефект проведеного навчання. У результаті спостерігається не тільки підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, але й задоволення випробовуваними процесом вивчення дисципліни, зростання інтересу до предмета, що є позитивним фактом для їхньої майбутньої професійної діяльності. При цьому студенти опанували дидактичними прийомами планування навчальної діяльності, виокремлення головного, аналізом і оцінкою результатів своїх дій у різноманітних ситуаціях навчального процесу, що є основою формування професійно значущих умінь: визначення основних і другорядних завдань для кожного етапу педагогічного процесу, виклад навчального матеріалу, аналіз власної діяльності тощо.

Оцінка результативності організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів до експерименту здійснювалася шляхом аналізу результатів анкетування студентів перед початком вивчення дисципліни „Дидактичні основи професійної освіти” та результатів контролю базових знань і вмінь з педагогічних дисциплін, що вивчалися раніше.

Слід зауважити, що за показником „вибір рівнів пізнавальних завдань під час контрольних заходів” до експерименту відсутні дані з тієї причини, що система пізнавальних завдань була розроблена автором у межах дисертаційного дослідження і до цього не використовувалася.

За результатами педагогічного експерименту можна зробити висновок про результативність використання моделі організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін та іманентних їй дидактичних умов.

Таблиця 3.18

Узагальнені дані аналізу показників результативності організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін та рівнів сформованості умінь самостійної роботи студентів

Групи Рівні Показники результативності (до експерименту/після експерименту), % теоретичні знання з педагогічних дисциплін практичні вміння з педагогічних дисциплін успішність з педагогічних дисциплін уміння виконувати складні і значні за обсягом творчі завдання відповідність самооцінки студентів результатам контрольних заходів наявність ускладнень під час контрольних заходів вибір рівнів пізнавальних завдань під час контрольних заходів задоволення студентами результатами контрольних заходів психологічний дискомфорт під час контрольних заходів самооцінка емоційного стану під час контрольних заходів самооцінка психологічної атмосфери під час контрольних заходів Е В 7,56/14,27 11,47/21,05 15,07/23,68 17,33/26,32 42,13/54,3 66,98/80,37 -/54,0 52,33/69,8 54,8/43,4 75,03/84,6 52,44/70,3 С 72,89/75,59 62,9/56,56 45,94/47,37 46,86/52,63 18,77/31,5 -/39,27 14,85/13,44 39,37/27,7 Н 19,55/10,14 25,63/22,39 38,99/29,95 35,81/21,05 39,1/14,2 33,02/19,63 -/6,73 47,67/30,2 45,2/56,6 10,12/1,96 8,19/3,0 К В 7,39/8,20 13,08/15,26 10,46/13,16 17,05/20,16 44,36/48,7 70,64/72,35 -/20,2 54,31/54,2 65,2/63,9 53,66/58,3 53,01/57,64 С 69,03/64,91 62,64/60,65 40,7/50,00 36,84/31,58 26,41/28,6 -/44,42 29,02/25,6 39,37/44,9 Н 23,04/26,89 24,68/24,09 30,24/36,84 45,66/42,11 29,23/22,7 29,36/27,65 -/35,38 45,69/45,8 34,8/36,1 17,32/16,1 7,62/11,1

Примітка: (В – високий рівень сформованості умінь самостійної роботи, С – середній рівень сформованості умінь самостійної роботи, Н – низький рівень сформованості умінь самостійної роботи).


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная